Voor KBO leden (of toekomstige leden) wordt deze cursus gegeven. Mogelijk wordt er een vervolg op de basiscursus gegeven. Per les zal in het kort met o.a. foto's meer info op deze site worden gegeven. 

Les 1 - de gouden eeuw

Deze basiscursus begint in de gouden eeuw in Holland. Wat ging eraan vooraf zowel in Italië en als in de Nederlanden? We beginnen met een korte kennismaking met de Italiaanse renaissance en de kijk van de Vlaamse primitieven op de wereld in hun tijd. De schildertechnische verworvenheden en de wetenschappelijke kennis uit beide gebieden vloeien samen in de schilderkunst van de Hollandse gouden eeuw. In een relatief korte tijd zien we een explosie aan kunst, die in verschillende genres kan worden onderverdeeld: landschap, stilleven, portret, bloemstuk, zeezicht.

Bekende namen en dus ook kunstwerken zullen de revue passeren: Leonardo da Vinci, Pieter Breughel dO, Rembrandt, Jacob van Ruisdael, Johannes Vermeer, Jan van Goyen e.v.a..