Beste Bert, ik heb nog niet meteen een artikel aan te leveren, maar misschien kunnen we wellicht een keer van gedachten wisselen over wat we op deze site kunnen plaatsen. Ik had zitten denken om b.v. dingen te ruilen of te lenen ((reis)boeken, fietsroutes etc. ) aan elkaar. Of als je iets over hebt (bv. verf) iemand anders daar weer iets aan heeft en zo zijn er nog tal van dingen. Een soort digitaal prikbord.

Jouw schilderijen spreken me bijzonder aan en anderen heb ik er op attent gemaakt.

Groeten Gerda Klokke

=====
Beste Gerda,

Alle ideeën zijn welkom. De website: buitenplaatsbavel.nl is bedoeld om met elkaar dingen verzinnen om te verbinden. De bewoners kan met deze site elkaar leren kennen en daardoor kan de bewoners makkelijker bij elkaar komen.Ook het iniatief van meneer Schagen is mooi. En wie elkaar elkaar kent, helpt elkaar. Daar is geen systeem voor nodig, het blijft gewoon mensenwerk. Ten opzichte van de VvE; het is nattuurlijk fijn dat ze een bericht zoals van meneer Schagen doorgeven, maar dit valt buiten de formele taak van de VvE. Menselijkerwijs zou je verwachten dat een VvE er ook kan zijn voor de sociale cohesie van de bewoners, maar dit is statutair en volgens de splitsingsakte uitgesloten. Gelukkig doet het bestuur dat toch, zij het dat ze dit even vergeten waren. Dus is het fijn dat bewoners waaronder natuurlijk ook het bestuur van de VvE de sociale cohesie en plezierige verbinding tussen de bewoners samen invullen. Echter zonder de formaliteit en verantwoording van het besturen van een VvE en zonder verplichting aan alle bewoners.

Site in wording: "de Buitenplaats" is gedeeltelijk al ingevuld, maar kan verder worden aangevuld voor en door mensen van de Buitenplaats. Cees Schagen, Gerda Klokke en Bert van Brakel kunnen met alle technische hulp van de mensen van Plezier met de buurt (op enige afstand) de site verzorgen. Een mooie website maken die veel persoonlijker en gezelliger kan door de ervaringen met elkaar te delen. Waarom zouden wij de wensen van de bewoners van het landgoed de Buitenplaats niet kenbaar maken aan elkaar?